วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

set มีแน้วโน้ม side way ลง


เป็นเพียงการใช้การวิเ้คราะห์ทางเทคนิค เพื่อกรณีศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มุ่งหวังเป็นการชี้นำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น